Snickers

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom yrkeskläder för hantverkare och finns representerat i 23 länder och har en årlig omsättning om 526 mnkr.

www.snickers.se